BẢNG GIÁ

 

Bảng Giá Sản Phẩm

Cam kết nguyên chất 100%

 Bột
Nghệ
Vàng
Tinh
Bột
Nghệ
Bột
Đậu
Đỏ
Bột
Tắm
Trắng
Bột
Yến
Mạch
Bột
Trà
Xanh
Bột
Cam
Thảo
Dầu
Dừa
Mật
Ong
Sữa
Ong
Chúa
100g(ml)30k95k30k30k90k30k90k150k
200g(ml)55k170k50k65k50k160k55k160K
500g(ml)120k345k85k150k95k290K130k320K110k
1 kg(L)220k590k150k280k170k470k250k500k200k

 

Đánh giá bài viết!